Kutipan Bijak Bertrand Russell

Kutipan Bijak Bertrand Russell

Bertrand Russell

Seorang filsuf dan ahli matematika ternama Britania Raya. Lahir pada 18 Mei 1872 dan Meninggal: 2 Februari 1970. Berikut ini kutipan/kata-kata bijak Tokoh Bertrand Russell yang terpopuler.

Bertrand Russell

Tingkat emosi seseorang berbanding terbalik dengan pengetahuan seseorang tentang fakta.

Bertrand Russell

Manusia terlahir sebagai makhluk yang masa bodoh, bukan bodoh. Mereka dibuat bodoh oleh pendidikan.

Bertrand Russell

Ilmu dapat mengungkapkan apa pun yang sebenarnya sudah atau sedikit sekali kita ketahui, tapi filosofi dapat membeberkan apa pun yang sama sekali belum kita ketahui.

Bertrand Russell

Apapun yang Anda lakukan dengan baik memberikan kontribusi untuk kebahagiaan.

Bertrand Russell

Dosa bersifat geografis.